بخش ها فرازین ارتباط

بخش ها در پوسته ی فرازین ارتباط به شما این امکان را می دهدد که شما بتوانید متناسب با نیاز خودريال صفحه وبسایت خود را در بخش های جداگانه چیدمان کنید.این بخش ها شامل بخش معمولی، ویژه و تمام عرض می باشند.

بخش استاندارد

در بخش استاندارد شما می توانید ستون ها را اضافه کرده و تمامی ماژول ها را که مورد نیاز هست را در ستون ها وارد کنید.

بخش تمام صفحه

در بخش تمام صفحه یا عریض شما قادر خواهید بود یک بخش کاملا مجزا که قابلیت این را دارد تا سر تا سر پهنای وبسایت شما را پوشش دهد اضافه کنید و با افزودن سربرگ ها، اسلایدر ها، و … یک نمای جذاب به وبسایت ببخشید.

بخش ویژه الگانت تمز

در بخش ویژه، شما با طرح های از پیش تعیین شده برای قرار گیری ماژول ها را دارید که در دو بخش قبلی قابل افزودن نیست.شما با استفاده از این بخش می توانید طرح ها و ستون ههای جذابی را اضافه و کم کنید که بیار مفید خواهد بود.

بخش ایجاد کننده فاصله با رنگ بندی دلخواه

یک بخش کاملا ویژه

شما با اضافه کردن یک بخش عادی می توانید پسزمینه، رنگ بندی و اضافه کردن تصاویر را به صورت افکت وار و موازی در کنار هم داشته باشید.

بخش ایجاد کننده فاصله با رنگ سفید دلخواه

شما نیز می توانید چنین بخش های مجزایی را برای جدا کردن ایجاد کنید.

 

یا افزودن یک تصویر یا ویدئو

برای جدا کردن بخش ها می توانید به جای یک رنگ خالی از تصاویر یا ویدئو استفاده کنید.