شرکت مهندسی فرازین ارتباط بنیان با هدف فعالیت در زمینه طراحی و ساخت انواع تجهیزات الکترونیکی در سال 1391 تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه طراحی انواع منابع تغذیه و شارژر و همچنین تجهیزات الکترونیکی هشدار دهنده جاده ای و دریایی ادامه داده و از سال 1395 با آمیخته ای از تجربه ، دانش و نو آوری و سابقه طولانی مدت کارکنان این شرکت در زمینه تجهیز شناورها به انواع تجهیزات مخابرات دریائی ، به تولید سامانه های مخابرات داخلی شناورها شامل اینترکام ، اینترفون ، تلفن داخلی، تلفن صوتی اضطراری ، اعلانات عمومی ، لایف بوی ، سیستم آلارم عمومی پرداخته است.
طراحی و ساخت سامانه مخابرات داخلی به عنوان فعالیت تخصصی این شرکت است و در تولید این تجهیزات مجموعه قوانین سولاس ، و سازمان های رده بندی جهانی نیز رعایت گردیده است . در حال حاضر شرکت در حال اخذ گواهی از سازمان رده بندی ایرانیان می باشد. در صورت نیاز مشتری امکان دریافت تائیدیه از سایر سازمان های رده بندی نیز میسر است .