تماس با من

درباره شرکت مهندسی فرازین ارتباط بنیان

شرکت فرازین ارتباط بنیان آمیخته ای از نو آوری و دانش بوده که با سابقه دریائی طولانی مدت کارکنان این شرکت در زمینه تجهیز شناورها به انواع تجهیزات مخابراتی دریائی ، در حال حاضر به تولید تجهیزات مخابرات داخلی شامل اینترکام ، اینترفون ، تلفن داخلی، تلفن صوتی اضطراری ، اعلانات عمومی ، لایف بوی ، چک فایر ، سیستم آلارم عمومی پرداخته است با نصب اولین تولیدات از نوع اینترکام دریائی بر روی شناورها در سال ۹۵ زمینه تولید انبوه سایر تجهیزات مخابرات داخلی در شرکت در جریان است . تولید مخابرات داخلی سرلوحه فعالیت این شرکت می باشد. در تولید این تجهیزات مجموعه قوانین سولاس ، و سازمان های رده بندی جهانی نیز رعایت گردیده است . در حال حاضر شرکت در حال اخذ گواهی تست نوع از سازمان رده بندی ایرانیان می باشد. در صورت نیاز مشتری امکان دریافت تائیدیه از سایر سازمان های رده بندی نیز میسر می باشد.